vnFXtoday>Tin tức Brokers>nội dung

JPX công bố doanh thu cho quý đầu tiên của năm tài khóa 2021 tăng 12,4%

By vnFXtoday 07/30/2020 00:57:03

Thứ tư, ngày 29/7, theo FM đưa tin, JPX công bố kết quả lợi nhuận ba tháng đến 30/6/2020.

Theo báo cáo, JPX vận hành một số sàn giao dịch chứng khoán tại Nhật Bản, bao gồm Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và Sở giao dịch chứng khoán Osaka.

Công bố thu nhập trao đổi ba tháng trong quý đầu tiên của năm tài chính 2021 (kể từ ngày 20/3/2021).

Báo cáo cho thấy thu nhập hoạt động trong quý đầu tiên đạt tổng cộng 32,67 tỷ JPY, tăng 12,4% so với giá trị trước đó là 29,07 tỷ JPY và các chỉ số khác cũng tăng theo năm.

JPX cho biết do sự gia tăng của cổ phiếu tiền mặt và giao dịch phái sinh tài chính, sự gia tăng các giao dịch phái sinh hàng hóa được sáp nhập từ TOCOM, dịch vụ giao dịch và thanh toán đã thúc đẩy hiệu quả doanh thu.

Trong số các chỉ tiêu khác, lợi nhuận hoạt động tăng 13% từ giá trị trước đó là 16,25 tỷ JPY lên 18,37 tỷ JPY, lợi nhuận trước thuế tăng 12,3%, lợi nhuận ròng là 12,26 tỷ JPY, tăng 12,3% so với năm trước .

JPX hy vọng rằng hiệu suất tổng thể của năm tài chính 2021 sẽ giảm nhẹ, đặc biệt là thu nhập hoạt động dự kiến của công ty dự kiến là 121,5 tỷ JPY, giảm 1,8% so với năm trước .

Sàn giao dịch dự đoán rằng lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính đầy đủ năm 2021 sẽ giảm 9,5% , lợi nhuận ròng sẽ giảm 10,8% và lợi nhuận trước thuế sẽ giảm 10,1%.

 


TIN HOT

Theo dõi chúng tôi