vnFXtoday>Tin chứng khoán>nội dung

Kết Quả Kinh Doanh Ngành Ngân Hàng: Không Giảm Mạnh Nhưng Vẫn Còn Đó Những Nỗi Lo

By vnFXtoday 06/01/2020 22:14:06

So với nhiều nhóm ngành, mức độ bị ảnh hưởng của ngành ngân hàng trong quý 1/2020 là không quá lớn. Trong số 14 ngân hàng niêm yết mà chúng tôi thống kê KQKD quý 1/2020 thì: Tăng trưởng cho vay khách hàng đạt 2,1% YTD và 12,2% YoY. So với mức tăng lũy kế của cùng kỳ năm 2019, hoạt động cho vay chậm lại ở hầu hết các ngân hàng.  Mặc dù tổng thu nhập hoạt động đạt mức tăng trưởng hơn 15% YoY, LNST chỉ tăng trưởng hơn 3% YoY. LNST Q1/2020 giảm mạnh ở hai ngân hàng quốc doanh lớn là VCB và BID. Ngoài ra, CTG, MBB, STB và KLB cũng ghi nhận tăng trưởng âm. LNST đã giảm mạnh so với mức tăng trưởng chung gần 11% của Q1/2019 do (1) Thu nhập lãi và dịch vụ giảm tốc và (2) Chi phí DPRR tín dụng tăng mạnh ở hầu hết ngân hàng và chi phí hoạt động cũng tăng mạnh hơn so với tăng trưởng về thu nhập.

Các gói hỗ trợ của ngành ngân hàng đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID19 gồm: (1) Giảm lãi suất cho vay, (2) Giãn, gia hạn thời hạn trả nợ.

Nhiệm vụ giảm lãi suất cho vay có thể khiến khả năng mở rộng NIM của các ngân hàng bị hạn chế so với giai đoạn trước khi diễn ra dịch bệnh bởi lẽ mặc dù áp lực huy động giảm khi nhu cầu vay mượn thấp và động thái điều tiết của NHNN (giảm lãi suất điều hành, tác động thị trường OMO) sẽ giúp lãi suất huy động giảm theo sau mức lãi suất cho vay, song tốc độ sẽ chậm hơn. Bên cạnh đó, khả năng tăng tỷ trọng dư nợ của nhóm khách hàng có lãi suất cho vay cao bị hạn chế.

Ngoài ra, tăng trưởng thu nhập lãi và dịch vụ nhìn chung sẽ chậm lại so với các năm trước khi mà chính sách giãn, gia hạn thời hạn trả nợ có thể khiến ảnh hưởng đến tiến độ ghi nhận thu nhập lãi của các ngân hàng (chưa được ghi nhập khi chưa đến kỳ thu lãi) và quy mô cho vay giảm khiến thu nhập lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Ngoài ra, các ngân hàng theo đuổi mục tiêu quản lý tốt chất lượng tài sản có thể sẽ chứng kiến chi phí dự phòng tăng mạnh, ít nhất trong quý 2 hoặc hai quý đầu năm 2020. Như vậy, sau năm 2017 – 2018 ghi nhận tăng trưởng cao, ngành ngân hàng dự kiến sẽ chứng kiến mức giảm tốc đáng kể về mức độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2020.

Dù vậy, thay vì quan tâm khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng NĐT cần chú trọng những ngân hàng ưu tiên kiểm soát chất lượng tài sản nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh khả năng khôi phục hoạt động của các ngành/ doanh nghiệp sau dịch bệnh còn khó đoán định. So với mức định giá tại cùng thời điểm năm 2019, mức PB hiện tại của các ngân hàng đã giảm mạnh (15 – 20% đối với các ngân hàng quốc doanh và trên 20 – 40% đối với nhóm NHTMCP).

Dũng Trịnh 

TIN HOT

Theo dõi chúng tôi