FPT: Cổ Phiếu Ấn Tượng Nhất Năm 2019

By vnFXtoday11/14/2019 18:23:28


Sau 10 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Tập đoàn FPT (HoSE:FPT) tăng 19,8% và 26,5% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 22.007 tỷ đồng và 3.994 tỷ đồng, tương đương 83% và 90% kế hoạch năm 2019. Trong đó, lợi nhuận trước thuế 10 tháng đã vượt con số của cả năm 2018 (3.858 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 10 tháng lần lượt đạt 3.351 tỷ đồng và 2.717 tỷ đồng, tăng 26% và 27,7% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.013 đồng, tăng 27%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 18% (cùng kỳ ở mức 17,2%).

Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 12.410 tỷ đồng và 1.707 tỷ đồng, tăng tương ứng 23,8% và 40% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 8.781 tỷ đồng, tăng 31,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng 35,6%.

Khối viễn thông đạt 8.458 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,4%; LNTT đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ viễn thông lần lượt đạt 7.975 tỷ đồng và 1.210 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,7% và 19,4% so với cùng kỳ.

Sau 10 tháng, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 9.246 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,1% và 1.546 tỷ đồng LNTT, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 39% (10 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 39% và 37%).

Ngày 13/11/2019, tại TP HCM, FPT đã chính thức khánh thành F-Town 3 - Tổ hợp văn phòng, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ có quy mô xây dựng 69.000m2 với thiết kế chủ đạo “Building in the Park”, đáp ứng chỗ làm việc cho 7.500 nhân sự.

Nếu tính theo tỷ lệ tăng, từ đầu năm 2019 đến nay cổ phiếu FPT đã tăng trên 58%, từ vùng giá 36.900 đồng/cổ phiếu lên 58.300 đồng/cổ phiếu như hiện nay. FPT đang được giao dịch tại mức P/E trượt 12,5x. Định giá này có phần thấp khi cân nhắc khả năng duy trì mức tăng trưởng kép bình quân (CAGR) xấp xỉ 20% trong 5 năm tới. Động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ xuất khẩu phần mềm với nguồn việc dồi dào từ các thị trường phát triển. Đóng góp từ mảng giáo dục, theo đó, cũng lớn dần trong giai đoạn này.

Tăng trưởng lợi nhuận của FPT luôn có sự biến động mạnh, chủ yếu do ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh của mảng Phân phối và Hệ thống thông tin trong các năm trước đây. Thời điểm hiện tại, công ty đã thoái vốn khỏi mảng Phân phối, trong khi tỷ trọng lợi nhuận của Hệ thống thông tin đã trở nên rất nhỏ. Do vậy, với sự gia tăng đóng góp lợi nhuận từ Xuất khẩu phần mềm và Giáo dục, chúng tôi cho rằng chất lượng tăng tưởng của FPT nhìn chung sẽ bền vững hơn.

Mặt khác, room ngoại luôn kín là yếu tố cản trở tiềm năng tăng giá cổ phiếu, việc FPT có thể góp mặt trong bộ chỉ số VN-Diamond Index hay xa hơn nữa là luật định của cơ quan quản lý liên quan đến “Cổ phiếu không có quyền biểu quyết” (NVDR) được thông qua có thể giải quyết được hạn chế này. Dó đó, giá trị hợp lý của FPT là 68.000 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tương đương P/E dự phóng 13x.


Dũng Trịnh

TIN HOT