vnFXtoday>Kiến thức>nội dung

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI)

By vnFXtoday 07/27/2020 11:32:00

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) đánh giá các điều kiện kinh doanh của các ngành sản xuất và dịch vụ của một quốc gia, được sử dụng để đo lường sự thay đổi trong chi tiêu của các công ty kinh doanh.

Khoảng 500 nhà quản lý mua hàng được yêu cầu phân loại mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh liên quan đến việc làm, mức độ tồn kho và đơn đặt hàng mới, tình trạng sản xuất và giao hàng của nhà cung cấp.

Các mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng, ngược lại, dưới 50 đánh dấu sự suy yếu.

Tìm hiểu về PMI

PMI là một chỉ số tổng hợp dựa trên năm chỉ số chính:

Đơn hàng mới

Mức tồn kho

Sản xuất

Nhà cung cấp giao hàng

Môi trường việc làm.

Mỗi chỉ số có trọng lượng khác nhau và dữ liệu được điều chỉnh theo các yếu tố theo mùa.

Hiệp hội các nhà quản lý mua hàng sẽ khảo sát hơn 300 nhà quản lý mua hàng trên toàn quốc, đại diện cho 20 ngành công nghiệp khác nhau.

Chỉ số PMI trên 50 cho thấy ngành sản xuất đang mở rộng, trong khi mọi thứ dưới 50 có nghĩa là ngành này đang ký hợp đồng.

Mức quan trọng của PMI

Báo cáo PMI là một chỉ số cực kỳ quan trọng của thị trường tài chính vì nó thể hiện tình hình sản xuất của các nhà máy.

Chỉ số có khả năng phản ánh áp lực lạm phát cũng như hoạt động kinh tế sản xuất.

PMI không hiệu quả bằng CPI trong việc phát hiện lạm phát, nhưng vì dữ liệu được công bố một ngày sau tháng, nên về tính kịp thời, PMI chiếm ưu thế.

Nếu PMI phản ảnh những điều gì đó bất ngờ, thị trường nhiều khả năng sẽ diễn ra những thay đổi nhanh chóng.

Một phần được theo dõi chặt chẽ của báo cáo là sự tăng trưởng trong các đơn đặt hàng mới, giúp các nhà đầu tư dự đoán hoạt động sản xuất trong những tháng tới, từ đó đưa ra quyết định đầu tư.

TIN HOT

Theo dõi chúng tôi