Euronext, Cboe và FXSpotStream ba địa điểm giao dịch ngoại hối lớn trong tháng 11 thực hiện giao dịch "đỏ"

By vnFXtoday12/03/2019 20:36:45

Báo cáo bởi vnFXtoday  

vào thứ ba (03 tháng 12) Finance Magnates (FM) báo cáo rằng sau khi hoạt động giao dịch của các địa điểm giao dịch ngoại hối chậm lại vào tháng 10 năm nay, hiệu suất giao dịch ngoại hối của nền tảng ECN (Kết nối điện tử) vào tháng 11 tiếp tục suy giảm, cho thấy một "Biển Đỏ".

Trong số đó , hoạt động giao dịch của FXSpotStream, một công ty con thuộc sở hữu của LiquidityMatch LLC , đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 15 tháng vào tháng 11, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày 30,95 tỷ USD, giảm 7,2% so với hiệu suất tháng 10 33,36 tỷ USD , thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2018. Giảm 13% so với năm trước .

Tổng khối lượng giao dịch của FXSpotStream vào tháng 11 năm 2019 cũng giảm đáng kể, chỉ còn 650 tỷ USD, mức đọc thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2018 dữ liệu 767 tỷ USD cũng giảm.

Một phần lý do cho sự khác biệt này có thể được hiểu như dẫn đến ngày giao dịch Tháng 11 chỉ 21 ngày, trong khi tháng 10 thương mại JCP 23 ngày.

Ngoài FXSpotStream, tháng mười một địa điểm giao dịch khác giao dịch thực hiện cũng xuất hiện để giảm hơn nữa, trong đó, Euronext FX (trước đây là FastMatch), kim ngạch trong tháng đạt 313 triệu USD, giảm 27% từ 429 tỷ USD trong tháng 10.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 18,6 tỷ USD, yếu hơn khoảng 20% so với giá trị trước đó .

Chicago Board Options Exchange (CBOE) tại chỗ chế ngoại hối sàn giao dịch trong hoạt động doanh thu tháng cũng còn yếu, các dữ liệu tổng thể ghi 598 triệu USD, giảm 17% so với giá trị trước đó của 72,8 tỷ USD, tăng 76,6 tỷ USD cuối tháng 11 đều yếu 22% .

Ngoài ra, các địa điểm giao dịch ngoại hối tổ chức của sàn giao dịch đã ghi nhận khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 28,5 tỷ USD trong tháng 10, giảm 10% so với giá trị trước đó là 31,66 tỷ USD và giảm 34,86 tỷ USD so với Hotspot trước đây 18%.

Bài viết này được ủy quyền độc quyền. Vui lòng không được sao chép nếu không có sự cho phép.

TIN HOT