Sàn giao dịch tài chính Tokyo công bố báo cáo giao dịch tháng 11

By vnFXtoday12/02/2019 19:08:11

Báo cáo bởi vnFXtoday

Thứ Sáu (ngày 02 tháng 12) Finance Magnates (FM) được trích dẫn khi nói rằng Sàn giao dịch tài chính Tokyo TFX đã công bố báo cáo giao dịch tháng 11 trong ngày, trong đó hiệu suất giao dịch ngoại hối yếu.

Nhìn chung, khối lượng giao dịch của tất cả các sản phẩm TFX trong tháng 11 đạt 2.201.080 hợp đồng, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 105.020 hợp đồng, giảm 24,3% so với tháng trước và dữ liệu tháng 11 suy yếu 28,3% theo năm.

Trong số đó, hiệu suất tổng thể của khối lượng hợp đồng tương lai ngoại hối hàng ngày dường như không lạc quan. Hiệu suất tháng 11 chỉ là 1.451.538 hợp đồng và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ghi nhận 69.121 hợp đồng. Hiệu suất này suy yếu cả năm và tháng.

Trong số đó, khối lượng giao dịch hàng ngày của các hợp đồng tương lai hàng ngày ngoại hối trong tháng 11 đã giảm 29,0% so với tháng trước và 43,6% so với cùng kỳ năm trước.

Khi các sản phẩm cặp tiền tệ riêng lẻ tăng, khối lượng giao dịch GBP / USD đã giảm 74,4% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch trong tháng 11 là 22.825 hợp đồng và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 1.087 hợp đồng.

Ngược lại, cặp tiền tệ ghi nhận mức tăng khối lượng giao dịch hàng tháng lớn nhất là đồng NZD /JPY  tăng 36,9% so với tháng trước. Trong hiệu suất hàng năm, MXN/JPY ghi nhận mức tăng lớn nhất.

Hợp đồng tương lai EUR/JPY, đã được chuyển sang 3 tháng, đã có sự cải thiện nhẹ. Khối lượng giao dịch của hợp đồng giao dịch tương lai cặp tiền tệ trong tháng 11 ghi nhận 86.459 hợp đồng, với hiệu suất trung bình hàng ngày là 4.323 hợp đồng, tăng 88,9% so với tháng trước và tăng 32,9% so với tháng trước. %.

Bài viết này được ủy quyền độc quyền. Vui lòng không được sao chép nếu không có sự cho phép.

TIN HOT