Coinbase đã mua lại công ty Tagomi với giá 15 triệu USD

By vnFXtoday11/30/2019 01:37:42

Báo cáo bởi vnFXtoday: vào thứ Sáu (29 tháng 11), nhà cung cấp dịch vụ trao đổi và ví tiền điện tử Coinbase đã mua lại công ty môi giới, thực hiện giao dịch và chuyên gia thị trường tài sản kỹ thuật số Tagomi với giá 15 triệu USD.

Việc sáp nhập này đã tạo cho Coinbase một nền tảng vững chắc cho việc tuân thủ quy định tại Hoa Kỳ, nơi có thể cung cấp chứng khoán truyền thống và một loạt các chứng khoán blockchain.

Tagomi được đồng sáng lập bởi Greg Tusar, Giám đốc toàn cầu của Goldman Sachs Electronic Trading và Jennifer Campbell của Union Square Ventures, và gần đây đã huy động được 28 triệu USD từ Quỹ sáng lập, Paradigm của Peter Thiel và những người khác.

Tagomi là một nhà môi giới chính về tiền điện tử, tích hợp tính thanh khoản của nhiều sàn giao dịch và thực hiện các giao dịch dựa trên một sổ cái ủy thác đơn đặt hàng thống nhất. Công ty gần đây đã phát hành một nền tảng cho vay.

Nếu được sáp nhập vào Coinbase, người dùng có thể tham gia quy trình và quy trình làm việc trực tiếp của Togomi khi quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử và giao dịch trao đổi chéo. Họ cũng có thể sử dụng đường dẫn thông minh và thuật toán nâng cao của Tagomi.

Coinbase đã mua ba công ty khi những người khổng lồ về tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chạy đua để thiết lập một sàn giao dịch tiền điện tử được quy định.

Năm 2018, công ty đã mua lại Keystone Capital Corp, tiếp theo là Venovate Marketplace Inc. và Digital Wealth LLC. Công ty mua lại đã cung cấp cho Coinable giấy phép đại lý môi giới (B-D), giấy phép hệ thống giao dịch thay thế (ATS) và giấy phép cố vấn đầu tư (RIA) đã đăng ký.

TIN HOT