vnFXtoday>Tin vàng>nội dung

Tổng lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng toàn cầu lớn vào ngày 23 tháng 1 tăng thêm 3,303 tấn so với ngày giao dịch trước đó

By vnFXtoday 01/24/2020 14:05:22

Theo dữ liệu giám sát về tám quỹ ETF vàng lớn của thế giới, tính đến ngày 23 tháng 1 năm 2020, tám quỹ ETF vàng lớn của thế giới đã nắm giữ tổng cộng 15,708,63 tấn, tăng 3,303 tấn so với ngày giao dịch trước đó.


TIN HOT