iShares Silver ETF nắm giữ bạc ngày 3 tháng 12 giảm 47,04 tấn so với ngày giao dịch trước đó

By vnFXtoday12/04/2019 10:40:46

Báo cáo từ vnFXtoday

IShares Silver ETF giữ bạc ở mức 11.476,22 tấn vào ngày 3 tháng 12, giảm 47,04 tấn so với ngày giao dịch trước đó.

TIN HOT