Lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF toàn cầu vào ngày 3 tháng 12 giảm 0,46 tấn so với ngày giao dịch trước đó

By vnFXtoday12/04/2019 10:38:50

Báo cáo từ vnFXtoday

Theo dữ liệu giám sát, tính đến ngày 3 tháng 12 năm 2019, tám quỹ ETF vàng lớn của thế giới đã nắm giữ tổng cộng 1.550.122 tấn, giảm 0,46 tấn so với ngày giao dịch trước đó.

TIN HOT