Ngày 18 tháng 10 NYMEX tháng 12 palladium chưa mở khoảng 103 lần

By vnFXtoday10/19/2019 05:54:15

24K99(bắc mỹ)Cho đến 04:59 giờ bắc kinh, ngày 18 tháng 10, New York mercantile exchange (NYMEX) tháng 9, 2019 palladium số lượng 2698, 18 tháng 10, palladium hợp đồng tháng 12 NYMEX giảm 103. 

Ngày tháng Hàng hóa Cuối cùng báo giá Ngày trước khi kết thúc Số lượng Hợp đồng mở cửa ngày 18 tháng 10 Tăng hoặc giảm vị trí chưa mở
Ngày 18 tháng 10 Palladium trong tháng 12 1717,60 1730,70 2698 22956 -- 103

(đơn vị: đô la/ao xơ)

TIN HOT