Lượng Vàng lớn ETFs trên thế giới giảm 2.055 tấn vào ngày 10 tháng 10 so với ngày giao dịch trước

By vnFXtoday10/11/2019 09:09:37

Theo thông tin vàng vnFxtoday.com 

Theo dõi dữ liệu của 8 ETF Vàng lớn trên thế giới cho thấy, đến ngày 10 tháng 10 năm 2019, tổng số 8 ETF Vàng lớn trên thế giới là 1575.484 tấn, giảm 2.055 tấn so với ngày giao dịch trước.

TIN HOT