Lượng vàng lớn etfs trên thế giới tăng 4.35 tấn vào ngày 9 tháng 10 so với ngày giao dịch trước

By vnFXtoday10/10/2019 09:34:05

Theo thông tin vàngwww.24K99.comTheo dõi dữ liệu của 8 ETF vàng lớn trên thế giới cho thấy, cho đến ngày 9 tháng 10, 2019, tổng số 8 ETF vàng lớn trên thế giới là 1577.539 tấn, tăng 4, 35 tấn so với ngày giao dịch trước.

 

TIN HOT