Vào ngày 9 tháng 10, NYMEX đã tăng thêm 284 lần palladium trong tháng 12

By vnFXtoday10/10/2019 05:47:40

24K99(bắc mỹ)Cho đến 04:51 giờ bắc kinh, vào ngày 9 tháng 10, New York mercantile exchange (NYMEX) tháng 9, 2019 palladium số lượng 2903, ngày 9 tháng 10, thị trường chứng khoán NYMEX tháng 12 palladium hợp đồng tăng 284. 

Ngày tháng Hàng hóa Cuối cùng báo giá Ngày trước khi kết thúc Số lượng Hợp đồng đóng cửa ngày 9 tháng 10 Tăng hoặc giảm vị trí chưa mở
Ngày 9 tháng 10 Palladium trong tháng 12 1654,70 1650,70 2903 21954 284

(đơn vị: đô la/ao xơ)

TIN HOT