Ngày 9 tháng 10, NYMEX tăng 424 hợp đồng trong tháng 1

By vnFXtoday10/10/2019 05:46:07

24K99(bắc mỹ)Đến 05:00 giờ bắc kinh, ngày 9 tháng 10, New York mercantile exchange (NYMEX) năm 2020 khối lượng bạch cầu trong tháng 1 năm 1522, 9 tháng 10 mở hợp đồng tăng 424.

Ngày tháng Hàng hóa Cuối cùng báo giá Ngày trước khi kết thúc Số lượng Hợp đồng đóng cửa ngày 9 tháng 10 Tăng hoặc giảm vị trí chưa mở
Ngày 9 tháng 10 Platinum trong tháng giêng 896,7 890,1 15214 79995 424

(đơn vị: đô la/ao xơ)

TIN HOT