Ngày 9 tháng 10, COMEX tháng 12 bạc mở hợp đồng tăng 2264

By vnFXtoday10/10/2019 05:44:25

24K99(bắc mỹ)Cho đến 04:59 giờ bắc kinh, vào ngày 9 tháng 10 tại New York mercantile exchange (COMEX) tháng 12 2019 tổng số lượng bạc là 65358, ngày 9 tháng 10 mở cửa hợp đồng tăng 2264.

Ngày tháng Hàng hóa Cuối cùng báo giá Ngày trước khi kết thúc Số lượng Hợp đồng đóng cửa ngày 9 tháng 10 Tăng hoặc giảm vị trí chưa mở
Ngày 9 tháng 10 Bạc trong tháng mười hai 17,810 17,700 65358 161714 2264
(đơn vị: đô la/ao xơ)

TIN HOT