Hợp đồng vàng trong tháng 12 của COMEX ngày 9 tháng 10 tăng 2617

By vnFXtoday10/10/2019 05:42:31

24K99(bắc mỹ)Cho đến 04:59 giờ bắc kinh, vào ngày 9 tháng 10 tại New York mercantile exchange (COMEX) tháng 12 2019 số lượng giao dịch vàng là 277242, ngày 9 tháng 10 mở cửa hợp đồng tăng 2617. 

Ngày tháng Hàng hóa Cuối cùng báo giá Ngày trước khi kết thúc Số lượng Hợp đồng đóng cửa ngày 9 tháng 10 Tăng hoặc giảm vị trí chưa mở
Ngày 9 tháng 10 Tháng mười hai vàng 1512,80 1503,90 277242 482241 2617
(đơn vị: đô la/ao xơ)

 

TIN HOT