vnFXtoday>Tin Forex>nội dung

CIBC: Tuyên bố của Ngân hàng Canada vào ngày mai có theo quan điểm chim bồ câu như tháng mười không? Có hai thay đổi chính cần phải theo dõi

By vnFXtoday12/04/2019 01:59:18

Báo cáo bởi vnFXtoday 

Ngân hàng Canada (CIBC) đã công bố một nghị quyết vào thứ ba (ngày 3 tháng 12) rằng cuộc họp của Ngân hàng Canada vào ngày mai dự kiến sẽ không đưa ra quan điểm chim bồ câu và có hai thay đổi quan trọng cần theo dõi.

Đầu tiên, các nhà phân tích của CIBC cho biết: "Hiện tại, Ngân hàng Canada vẫn có rất nhiều khả năng không thực hiện hành động gì, trong khi vẫn tiếp tục thảo luận về những làn sóng kinh tế toàn cầu và bất ổn thương mại, nhưng thị trường cần chú ý đến hai thay đổi quan trọng chính có thể xảy ra và GBP được kỳ vọng sẽ tăng trưởng "

Nhà phân tích của ngân hàng nói thêm: "Nếu những thay đổi trong tuyên bố ngày mai cho thấy xu hướng ôn hòa của Ngân hàng Canada không đạt được như dự đoán, thì thị trường vẫn sẽ cân bằng mặc cho các rủi ro thương mại toàn cầu.

TIN HOT