CIBC: Báo cáo việc làm của Canada suy yếu vào tháng 10

By vnFXtoday11/08/2019 22:50:12

Báo cáo bởi vnFXtoday Bộ phận Nghiên cứu của Ngân hàng Hoàng gia Canada đã thảo luận về báo cáo việc làm của Canada được công bố hôm nay vào thứ Sáu (ngày 8 tháng 11).

Quan điểm chính

Sau hai tháng liên tiếp tăng quá mức, thị trường việc làm Canada đã không hoàn thành nhiệm vụ vào tháng Mười. Trong tháng, Canada, việc làm tổng thể đã giảm 2.000 việc làm và việc làm toàn thời gian đã giảm 16.000. Các vị trí cầm quyền công cộng đã tăng 20.000, có thể liên quan đến cuộc tổng tuyển cử. Mặc dù việc làm giảm, tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 5,5%, trong khi tốc độ tăng trưởng thu nhập cố định tăng lên 4,4%. Tuy nhiên, do tăng trưởng tiền lương đã chậm một cách bất thường vào năm ngoái, chúng tôi không tin rằng dữ liệu này sẽ có tác động đáng kể.

Nhìn chung, việc làm đã tăng 2,4% so với năm trước, nhưng tăng trưởng GDP và dữ liệu giờ làm việc đã suy yếu. Chúng tôi tiếp tục chứng kiến sự chậm lại trong việc làm, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Canada và dữ liệu ngày nay là bước đầu tiên theo hướng này.

TIN HOT