Mitsubishi UFJ: Sterling có những rủi ro giảm giá trong tương lai gần

By vnFXtoday11/08/2019 22:23:53

Báo cáo bởi vnFXtoday Phòng nghiên cứu Mitsubishi UFJ đã thảo luận về triển vọng của đồng bảng Anh vào thứ Sáu (ngày 8 tháng 11), nhấn mạnh những rủi ro giảm giá trong thời gian tới.

Quan điểm chính

Trong ngắn hạn, chúng tôi thấy rủi ro giảm giá của bảng Anh. Về mặt chính trị, một số tiến bộ trong công việc của Đảng Lao động đã khiến thị trường lo lắng về các cuộc bầu cử sắp tới, vì sợ rằng thỏa thuận Brexit sẽ không được thông qua trong quốc hội tiếp theo và rủi ro này dường như không được thị trường định giá. Nếu kết quả của cuộc bầu cử là một chính phủ rất không ổn định, nó cũng sẽ làm suy yếu bất kỳ sự nới lỏng tài khóa nào.

Điểm quan trọng là liệu có những dấu hiệu cho thấy Brexit và những điều không chắc chắn khác đang ảnh hưởng đến phía người tiêu dùng của nền kinh tế. Chúng tôi sẽ chờ cho GDP quý thứ ba, dữ liệu việc làm và bán lẻ. Động lượng rõ ràng là tiêu cực, và dữ liệu thị trường việc làm có thể gây thất vọng.

TIN HOT