CIBC: lạm phát ở mỹ yếu hơn dự kiến trong tháng 9 phản ứng thị trường không có gì

By vnFXtoday10/10/2019 21:52:04

Bộ nghiên cứu của ngân hàng Canada imperial commercial bank (CIBC) đã thảo luận về phân tích của báo cáo CPI tháng 9 của mỹ được công bố vào ngày thứ năm (10 tháng 10).

Quan điểm chính

Trong tháng 9, căng thẳng lạm phát yếu hơn dự đoán, như PPI đã công bố trước đây tuần này.

Tỷ lệ lạm phát hàng tháng là 1.7%, giống như tháng trước. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của lõi cũng ổn định ở 2, 4%, và tỷ lệ hàng tháng là 0.1%, cũng thấp hơn dự kiến. Lạm phát lõi vẫn ở mức cao trong chu kỳ, nhưng với phương pháp cắt giảm trung bình mà cục dự trữ liên bang tin tưởng nhiều hơn trong việc thống kê lạm phát càng yếu đi, thì có rất ít chỗ để nâng giá lõi trong tương lai. Không có bằng chứng nào cho thấy tác động của thuế quan lên sản phẩm tiêu dùng có hiệu lực vào tháng 9. Vì nó chỉ là một phần nhỏ trong giỏ giá cả của CPI, chúng tôi không mong đợi một ảnh hưởng lớn.

Phản ứng thông thường của thị trường là không ngạc nhiên, bởi vì các thành viên thị trường có thể đã nhận được hình ảnh dự đoán về sự giảm sút của lạm phát từ dữ liệu PPi trước đó.

TIN HOT